ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ 

Sisaket Juvenile and Family Court

image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ

ตารางเวรที่ปรึกษา

คำสั่งเวรที่ปรึกษากฎหมาย เดือน ตุลาคม 2565 ถึง ธันวาคม 2565

คำสั่งเวรที่ปรึกษากฎหมาย เดือน มกราคม 2566 ถึง มีนาคม 2566