Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ 

Sisaket Juvenile and Family Court

image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อเราimage

 ที่ตั้ง

ตำบลหนองครก

อำเภอเมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ 33000โทรศัพท์

โทรศัพท์ 045-614309 

โทรสาร  045-612250

 อีเมล์

sskjc@coj.go.th

 

 Social