Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ 

Sisaket Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยimage
image

image รูปภาพ
image
image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด ศรีสะเกษ โดย นายสุนทร จันทร์ฉิ้น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายรัฐศรัณย์ พงษ์สุขเวชกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อเพิ่มมาตรการความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณศาล โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เฝ้าระมัดระวังและสังเกตในการสอดส่อง ตรวจค้นอาวุธสิ่งแปลกปลอม และสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายก่อนเข้าอาคารศาล อีกทั้งให้เฝ้าระวังหมั่นตรวจตราจุดเสี่ยงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิด เพลิงไหม้ ตรวจตราอุปกรณ์ดับเพลิง อันเป็นการสร้างความอบอุ่นใจและสร้างความเชื่อมั่นในการรักษา ความปลอดภัยให้แก่บุคลากรรวมถึงประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาล ณ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ