ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ 

Sisaket Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมโครงการอบรม ฝึกปฏิบัติ ทดสอบความรู้ และร่วมพิธีปฏิญาณตน ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ ยโสธร ศรีสะเกษ และหนองบัวลำภู
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

เมื่อวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายสุนทร จันทร์ฉิ้น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายรัฐศรัณย์ พงษ์สุขเวชกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะผู้พิพากษาสมทบจำนวน ๓๓ คน เข้าร่วมโครงการ อบรมฝึกปฏิบัติ ทดสอบความรู้ และร่วมพิธีปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ ยโสธร ศรีสะเกษ และหนองบัวลำภู โดยมี นายรัฐธีย์ ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องนกยูง โรงแรมเซ็นเตอร์ พอยท์ เทอร์มินอล ๒๑ โคราช จังหวัดนครราชสีมา


image เอกสารแนบ