Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ 

Sisaket Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ นายกีรติ วรพุทธพงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓image
image

image รูปภาพ
image
image

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา นายสุนทร จันทร์ฉิ้น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นายนันทศักดิ์ บัวงาม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายรัฐศรัณย์ พงษ์สุขเวชกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ นายกีรติ วรพุทธพงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ ณ โรงแรมแคนทารีโคราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


image เอกสารแนบ