Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ 

Sisaket Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ จัดพิธีเปิดป้ายชื่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษimage
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายสุนทร จันทร์ฉิ้น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี เปิดป้ายชื่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ที่เสร็จจาการปรับปรุงใหม่ ทำให้ภูมิทัศน์ศาลมีความสวยงาม โดยมี คณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ