ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ 

Sisaket Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีปฎิญาณตนผู้พิพากษาสมทบ ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดศรีสะเกษ
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ นายสุนทร จันทร์ฉิ้น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีปฎิญาณตนผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายรัฐธีย์ ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธี และร่วมเป็นคณะทำงานประเมินผลการอบรม ทดสอบความรู้ และปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบ ตลอดจนร่วมสังเกตการณ์ในการอบรมทดสอบความรู้ และปฎิญาณตนผู้พิพากษาสมทบ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


image เอกสารแนบ