ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ 

Sisaket Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา นายสุนทร จันทร์ฉิ้น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นายนันทศักดิ์ บัวงาม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายรัฐศรัณย์ พงษ์สุขเวชกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน ปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ของศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ ณ ห้องสันทนาการ ชั้น G อาคารศาลจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


image เอกสารแนบ